Rate this!
Add your watchlist!

Colonia (2015)

Rate this!
REVIEWS (1)
genetikker
genetikker (26.01.2018 21:55) Boo: 8/10
70 li yılların Şili'sini anlatan Bu filmde darbelerin işkencelerin bir zamanlar ülkemizdeki gibi başka ülkerlerde de olduğunu öğreniyoruz.