Rate this!
Add your watchlist!

İklimler (2006)

Rate this!
REVIEWS (2)
Phoebe Caulfield
Phoebe Caulfield (13.01.2018 22:52)
Yazar yine bir şeyler anlatmak istemişti. Ama olmadı.
molla 7
molla (14.02.2018 18:37)
Nuri Bilge Ceylan resmi sitesinde filmin yanına şu metni koymuş:

"İnsanlar basit nedenlerle mutlu, daha da basit nedenlerle mutsuz olacak şekilde yaratılmıştır. Aynen basit bir nedenle doğmaları ve daha da basit bir nedenle ölmeleri gibi... İsa ve Bahar, ruhlarının sürekli değişen iklimlerinde artık kendilerine ait olmayan bir mutluluğun peşinde sürüklenen iki yalnız ruhtur."