Rate this!
Add your watchlist!

The Nice Guys (2016)

Rate this!
REVIEWS (1)
molla 7
molla (21.01.2018 20:46)
Yaşınız 30'un üstünde mi? Siz de mi sinemaya İnterStar'da başladınız.
Bahtsız Bedevi hikayelerini sever misiniz? Klişe maço esprilere gülüyor musunuz?
Body Cop Movie (bkz: Bright yorumum) sizin tarzınız mı?
Hiçbir şey düşünmek istemeyecek kadar yorgun musunuz?

Buyurun; bu film sizin için.